Kontakter

Målarrådet träffas minst fyra gånger om året för att diskutera AkvarellSällskapet Sprays aktiviteter som sedan presenteras i tidningen Spray-Stänk och på vår hemsida.

Tidningen Spray-Stänk ges ut två gånger om året, vanligen i januari och augusti. 

För närvarande är vi 130 Spray-medlemmar. Medlemsavgiften är 350 kronor per år.

 

Målarrådet 2018:

Göran Rücker, ordförande, klubbmästare och programansvarig
073-9833707
 
Hillevi Atterberg, kassör
hillevi.atterberg@telia.com

Anna Romdahl, medlemsansvarig och matrikel
anna.romdahl@gmail.com
 
Irene Baer
inger.baer@hotmail.com
 
 
Lena Ejdervall, revisor
 

Spray-Stänk:

Marita Möller 
fr o m numret för Våren 2019

 

Hemsidan:

Karin Lagerberg, karin.lagerberg@gmail.com

 

Medlemsregister:

Anna Romdahl sköter medlemsregistret. Alla ändringar vad gäller adress, telefonnummer
och e-postadress ska anmälas till henne, anna.romdahl@gmail.com
 

Bankgiro:

522‐4399

 

Konstnär i full aktion.