Måla en symfoni - om bildkonst och tonkonst

Efter en expressgenomgång av musikhistorien på 5 minuter från människans ursprung via gregoriansk notskrift till konstmusikens uppträdande under renässans och barock landade vi i Wienklassicismen. Margareta Holmstrand bjöd på en fascinerande och kunnig analys om likheter mellan målarens och tonsättarens ge-staltning. Med en analys av 1:a  satsen ur Beethovens 5:e symfoni (Ödessymfonin) och Mozarts Klarinettskonsert i A resonerade Margareta om likheterna färg - tonart,  valör -  dynamik, grafisk form - melodisk form samt variation, kontrast och upprep-ning som bygger upp koompositionen både i bildkonst och musik. Hon hjälpte oss genom att använda grafisk analys av verken vi lyssnade på.  Sedan försökte vi omsätta våra reaktioner i färg och form. Några målade föreställande och andra uttryckte sig abstrakt. Det var en inspirerande kväll med åtminstone för mig många aha-upplevelser av musiken. Några dagar efter akvarellkvällen var jag och såg Eugén Janssons fantastiska blåmåleri på Thielska galleriet och Waldemarsudde, och såg då musik i nästan varje verk. Vi ser gärna att Margareta åerkommer med musik-temat!   Göran Lindahl