Rias kväll


 

Ria Roes program hade titeln  Från idé till bild - akvarellmåleriets
möjligheter.  Det började med diskussioner kring bildkomposition .
Komposition blir renodlat tydlig i kolteckningar Vi tecknade en bild
med kol antingen utanför folkkulturcentrum i det vackra höstvädret
eller inomhus efter fotografi.. Kolteckningarna sattes upp på en vägg
för grundlig genomgång av komposition inklusive ljus och mörker

Ria gjorde en snabbgenomgång av gyllene snittet. Bildsidans översida
delas grovt upp horsontellt i 13 punkter, där nr  5 och  8 skärs av
lodräta linjer. Även vertikalt delas sidan upp i tretton punkter där
nr 5 och 8 skärs av vågräta linjer. Linjerna skär varandra i 4
punkter. Viktiga motiv bör placeras i någon av dessa punkter.

I en bild måste det framgå vad som är huvudmotiv. Man bör undvika
former som leder ut ur bilden. Det är bilden som gäller. “Det var så
här det såg ut!“  är ingen ursäkt. Den ljusa ytan säger “Här är jag”.
Det kan vara svårt med mörka ytor i förgrunden. Stora ytor betyder
nära, små ytor backar. Står man och tecknar med blocket i handen så
får man teckningen för nära inpå.  Man bör ordna så att man kan lägga
ifrån sig bilden och se den från lite håll-.

Andra hälften av programmet ägnades åt färger. Vi fick uppdraget att
måla en bild och bara  använda tre färger antingen  Gummigutta,
Alizarin crimson och Ultramarin eller Rå sienna, Light red, och
Ultramarin.  Även dessa bilder fick en grundlig genomgång.

För lasyrer ska man använda transparenta färger som Light red, Ivory
black Cobalt blue eller Aureolin. Lasyr bör strykas på med lätt hand
och breda penslar

Slagskuggan är skuggan ett föremål kastar på något utanför sig självt,
självskuggan kastas av föremålet på sig självt.. Slagskuggan målas
med Cobalt blue,  självskuggan med den underliggande ytans
komplementfärg eller Ivory black.

Man kan få en klart avgränsad delyta ljusare genom att täcka allt
utanför med maskeringstejp och sedan suga upp färg från den oskyddade
ytan med fuktig trasa. När man drar bort tejpen återstår en klart
avgränsad ljusare form. Ria rekommenderade Caran d´Ache
akvarellfärgkritor för att åstadkomma ytstrukturer..

Ria använder gärna Arches papper som står sig bra vid bearbetning,
breda penslar och W&N färgtuber. Hon spänner upp papper och står
gärna, när hon målar..

Ria betonade vikten av teckning för att få struktur i bilden. Hon
rekommenderade att man tecknar en kvart om dagen, gärna framför TV:n.
Teckna med höger hjärnhalva av Betty Edwards är enligt henne en bra
handledning. Vid målning ägnar Ria en bra del av tiden åt att teckna
motivet...

Vi fick några intensiva, nyttiga och  roliga timmar
 
Ruth Abramson