Att måla kroki på pingviner är en härlig tanke. Göran Lindahl har  rest i pingvintrakter, filmat och fotograferat pingviner. Först visade han bilder på olika slags pingviner. Sedan fick vi se en underbar film  på en pingvins första möte med ett rep spänt mellan en punkt på land och en båt i vattenbrynet. Repet låg aningen högt för ett pingvinhopp. Pingvinen snubblade och stod på näsan. Med den elegantaste oberördhet reste sig pingvinen och fortsatte sitt högtidliga framskridande som om absolut ingenting hänt.. En på något sätt synnerligen mänsklig scen och helt underbar i pingvinskepnad. Sedan tecknade vi pingviner efter fotografier Vi jobbade intensivt och jämförde därefter produktionen under en högst angenäm lördagsförmiddag. Efter lunch visade Göran film från sin resa i antarktikstrakter./RA