Kroki med Veronica Ralston

Själv började jag med att leta i Wikipedia vad kroki och kontrapost betyder.

”En nakenakt eller nakenstudie är en konstnärlig framställning av en naken människa, traditionellt i helfigur och utan erotiska implikationer.[ifrågasatt uppgift]

I antikens konst var det främst den nakne, manlige atleten som stod i fokus. Under medeltiden försvann, i princip, nakenakten för att åter bli populär under renässansen. Sedan dess har traditionellt, i första hand, den nakna kvinnokroppen tjänat som symbol för människan (mänskligheten kallas ofta "hon"). I modern tid används begreppet "nakenakt" ofta för att understryka nakenheten i bilden.”
Så nu vet ni det!!

Ett annat ord, som användes av Veronica var Kontrapost.

Kontrapost (it. contrapposto "motställning") är en term, främst inom konsten, som används för att beskriva en människokropps ställning, där överkroppen är vriden på samma axel som benen men på ett annat plan och där båda fötterna stödjer på samma plan. Kroppstyngden är lagd på ena benet, det så kallade stödbenet, medan det andra, så kallade svängbenet håller balansen och utgör bara ett lätt stöd mot planet som personen står på. Kontrapost användes ofta i antikens skulptur och blev ånyo vanligt under renässansen.

Det första kända exemplet på kontrapost inom skulpturen är den så kallade Kritiosynglingen från cirka 480 f.Kr. Inom den klassiska grekiska skulpturen kom kontraposten att bli en mycket uppskattad pose som romarna senare tog upp i sin skulpturtradition.

Vi fick kol, brunpapper och för dem som ville, tillgång till ett staffli.

Kvällen ägnades åt  konditionsträning och vi övade upp förmågan att se och uppleva form, rörelse och balans i bilden.

Vi skulle se modellen Rozi uppbyggd av en hel massa rektanglar och  trianglar travade på varandra. Veronica gick runt och instruerade dem som ville. Det blev långa pass på 10 minuter och korta, ner till 2 minuter.

Ibland stående modell och ibland ihoprullad som en boll.

Veronica talade om olika riktningar, som varierade. Allt skulle vara roligt och frigörande.

Tiden bara rusade iväg och vid niotiden var det roliga slut. Vi avtackade både modellen Rozi (hon berättade för mig att hon varit yrkesverksam som clown) och ”fröken” Veronica.

Själv avslutade jag kvällen med att skjutsa modellen hem till Akalla, men det är en annan historia.

Med gåspennan Alf Larson