Ett nytt nummer av Spray-Stänk skickades ut till alla medlemmar i AkvarellSällskapet per post,
sista veckan i juni. 
Tidningen finns också att läsa här på hemsidan.
Se under fliken Spray-Stänk.

Varma (!) sommarhälsningar från Målarrådet gm Karin L