Kadmiumfärger

 

Kadmium är en giftig tungmetall. Kadmium som kommer ut i naturen kan tas upp av växter och föras vidare till djur och människor. Det kan ge njurbesvär och benskörhet och är därför förbjudet att använda inom de flesta områden. Märkligt nog är det fortfarande tillåtet att använda kadmium i konstnärsfärger. I en broschyr från Winsor & Newton finner jag en lista över deras  kadmiumfärger med föreslagna alternativ. De följer här. Cadmium Lemon/Bismuth Yellow, Cadmium Yellow Pale/ Winsor Yellow, Cadmium yellow/ New Gamboge, Cadmium Yellow  Deep/ Winsor Yellow Deep,  Cadmium Orange/ Winsor Orange,  Cadmium  Scarlet/ Scarlet Lake, Cadmium Red/ Winsor Red och Cadmium Red Deep/ Winsor Red Deep. Dessa  säljs i de flesta konstnärsbutiker. Jag har en låda med ryska färger inköpta vid Hagautställningen för ett par år sedan. Bland de 24 färgerna tycker jag mig urskilja  fyra gula och oranga med namn som börjar med kadmi. Vissa folkhögskolor och åtminstone något studieförbund förbjuder användning av kadmiumfärger på sina kurser.

Käppala reningsverk har gett ut en broschyr, Måla miljöanpassat. Där påpekar man att eftersom kadmium är förbjudet att använda på de flesta områden utgör rester från konstnärsfärger en inte obetydlig andel av det kadmium som medföljer avloppsvattnet.

Eftersom det är så giftigt och har så stor påverkan på miljön är det viktigt att iaktta stor försiktighet med kadmiumfärger.

I broschyren redogör man omsorgsfullt för hur man ska se till att inga rester efter kadmium färger släpps ut i avloppsvattnet. Penslar bör omsorgsfullt torkas av och sköljas ur i en burk med sköljvatten eller lösningsmedel Burken med kadmiumhaltigt sköljvatten bör lämnas till en miljöstation. I brochyren finns också anvisningar om hur man kan fälla ut kadmiumrester med bauxit som finns i vissa konstnärsbutiker och så filtrera bort dem ur sköljvattnet.

I Käppalas broschyr påpekas att all färg inte bara kadmiumhaltig färg utan även kadmiumfri färg, liksom lösningsmedel hör till kategorin farligt avfall. Som farligt avfall räknas också t ex tomma tuber, färgrester, rengöringstrasor, torkpapper, dukrester och kasserade verk.

Käppalas broschyr finner man på www.kappala.se  och Winsor & Newton har hemsideadress   www.winsornewton.com      /RA