Lars Holm

 

 
Temat för kvällen var att utmana oss att bli djärvare i våra tekniker och lära oss mer om egenskaper hos olika pigment och papper.
Lars visade oss hur vi kan göra våra egna jordfärger genom att använda jord- och bergarter från olika miljöer. Han hade 2 jordpigment från alunbruket på Öland - ett gult typ rå sienna och ett rött typ bränd sienna. Rå umbra från Svalbard. Järnoxid från Väddö (rost från järnbrytningen). Stenpulver från Bohuslän. Sot från spisen.  Bara att gå ut och leta! Han stötte mineralerna i en järnmortel och finrev pigmenten  med en färgrivare i glas på en glasskiva tillsammans med vatten och blandade i gummi arabicum som bindemedel.
Sen visade Lars på papper hur man målar på tjockt, sprutar på vatten och hur det gradvis går från mättad färg till ljust, ljust.
Lars betonade hur viktigt det är att bara använda papper av hög kvalitet. Det ska vara roligt att måla! Själv använder han Arches och Saunders Waterford, 300 och 600 g. Saunders Waterford är något mjukare än Arches.  
Innan Lars börjar måla gör han en skiss där han noga studerar motivet och markerar ljusa och mörka partier. På akvarellpapperet gör han sen bara lösa konturer.

Vi fick varsin liten lök och en plastsked. Uppgiften var att måla en stor lök utan penslar men med hjälp av plastskeden, och vattenspruta. Fingrarna fick vi också använda.
Resultatet som hängdes upp på väggen var en mångfald av lökar i olika färger och av varierande karaktär och utförande. En illustration av akvarellens oändliga möjligheter.

Stort tack till Lars och Novembergruppen (Agneta Lindbom m fl) för en inspirerande kväll!

Sigrid Halvarsson