Måla en symfoni - om bildkonst och tonkonst den 12 februari

Efter en expressgenomgång av musikhistorien på 5 minuter från människans ursprung via gregoriansk notskrift till konstmusikens uppträdande under renässans och barock landade vi i wienklassicismen. Margareta Holmstrand bjöd på en fascinerande och kunnig analys om likheter mellan målarens och tonsättarens gestaltning. Med en analys av 1:a satsen ur Beethovens 6:e symfonin (Ödessymfonin) och Mozarts Klarinettkonsert i A resonerade Margareta om likheterna färgton--tonart, valör--dynamik, grafisk form--melodisk form samt variation, kontrast och upprepning som bygger upp kompositionen både i bildkonst och musik. Hon hjälpte oss genom att anväda grafisk analys av verken vi lyssnade på. Sedan försökte vi omsätta våra reaktioner i färg och form. Några målade föreställande och andra uttryckte sig abstrakt. Det var en inspirerade kväll med, åtminstone för mig, många  aha-upplevelser av musiken. Några dagar efter akvarellkvällen var jag och såg Eugen Janssons fantastiska blåmåleri på Thielska galleriet och Waldemarsudde, och såg då musik i nästan varje verk. Vi ser gärna att Margaeta återkommer med musiktemat!

Göran Lindahl