Temagalleri

Denna temasida fyller vi kontinuerligt på med härliga bilder insända av våra medlemmar. Klicka på flikarna till vänster för att komma till bilderna.

Första temat (april-maj) är Ulf Lundells Öppna landskap. Bidrag på detta tema finns även publicerade i höstnumret av Stänket.

För juni-juli har vi två teman:  

-Vintern rasat.  Låt dig inspireras av någon strof i sången.   

-Smått blir stort  Se omvärlden genom din egen lupp.

För augusti har vi:

- Väder

- Vals på Ängö (Evert Taube): Här finns många vackra strofer att inspireras av.

 

Era bidrag skickar ni till beatrice.jd@gmail.com

/