Temagalleri

Denna sida kommer inom kort att fyllas med många härliga bilder insända av våra medlemmar. Klicka på flikarna till vänster för att komma till bilderna.

Första temat (april-maj) är Ulf Lundells Öppna landskap. Dessa bidrag kommer först att presenteras i höstnumret av Stänket och därefter här.

För juni-juli har vi två teman:  

-Vintern rasat.  Låt dig inspireras av någon strof i sången.   

-Smått blir stort  Se omvärlden genom din egen lupp.

/