Karin Gissberg
gästade Akvarellsällskapet i oktober

 

gissberg

gissberg

 

Karin Gissberg är en ambitiös och pedagogisk konstnär som ledde oss en bit på porträttörens svåra väg. Inledningsvis gav hon några tips om ansiktets anatomi, vilket kan vara bra att känna till, men huvuddelen av tiden ägnades åt spännande kreativa övningar av lite ovanligare slag. Vi gjorde kortare porträttskisser av varandra med olika ansatser. Några med vänster hand (bokstavligen) för att frigöra oss från invanda schabloner, antar jag. Andra genom att låta pennan eller kolet rita på pappret med blicken fäst på modellen utan att snegla på resultatet. Man kan göra snabba porträtt som läggs ihop från flera olika vinklar etc. Men allt går ut på att se ytorna och linjerna utan att styras av vad vi tror att vi ser. Att iaktta skuggorna noga är viktigt för att skapa volym i bilden. Jag tror att de flesta gick hem med en känsla att ha åstadkommit ganska bra bilder. Det handlade mera om det konstnärliga uttrycket än om porträttlikheten och det är ju det som är det intressanta. 

Hälsningar
Erik Andersson