Akvareller på Temat Vintern Rasat/Längtan till landet.

/

 

Marita Möller

Gunilla Sundin Blomgren

Gunilla Sundin Blomgren:Vidar

Karin Lagerberg: Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö...

Susanne Sjöström: Längtan till landet

Gunnar Ahlbom: Längtan till Landert. Motiv från Stora Nassa

Sigrid Halvarsson

Birgitta Gure: Snösmältning

Solveig Danell: Trastens sång

Solveig Danell: Solen kysser liv i skog

Solveig Danell: Sjöfågelns lek

Sigrid Halvarsson

Sigrid Halvarsson

Sigrid Halvarsson

Birgitta Jarvik

Birgitta Jarvik

BirgittaJarvik