Måla ljus med Anna Toresdotter

 

Titeln på kvällens program var lockande – att i akvarell återge ljus vill vi ju alla, men det är så svårt, så svårt. Vi fick oss till dels en kortversion av helgkurser som Anna leder på samma tema. Kvällen inleddes med sammanfattning av vad forskning under senare tid kommit fram till vad gäller målningens och bildens betydelse för vårt välbefinnande, hur samtal om bild inom åldringsvården leder till bättre sömn, minskat medicinbehov, bättre tarmvanor och lägre blodtryck. Det var en udda inledning på en akvarellkväll, men genomgången gled sedan vidare in på krukornas roll för människans utvecklingshistoria för att slutligen handla om hur vi kan skapa volym när vi målar krukor och andra rundade föremål.

Placeringen av egenskuggor, slagskuggor och kärnskuggor är viktig, Anna illustrerade detta med en vit kruka i en ljuslåda. Och plötsligt förstod vi vad Anna menade med att måla ljus. Att lägga den mörkaste egenskuggan lite närmare ljusets infallsriktning var nytt för många av oss, och det lyfte verkligen våra försök att återge volym och form i de runda föremålen. Vi fick också inblick i skuggfärger, samspel mellan bakgrund och förgrund samt att återge perspektiv av rundade föremål.

Många tyckte det blev lite väl mycket prat i början, men Anna var en fantastiskt entusiasmerande person och lysande pedagog. Efterhand som kvällen gick blev vi mer och mer imponerade av vad hon kan åstadkomma med dagrarnas riktningar och ett genomtänkt återgivande av skuggor. Det var roligt att själv få tillämpa hennes praktiska tips, och hon är varmt välkommen tillbaka vid något senare tillfälle.

 

Göran Lindahl

 

 

Anna Toresdotter målar i huvudsak olja men hennes metoder kan tillämpas på all annan media. Innan vi kom loss med kvällens tema berättade Anna rätt mycket om sig själv. Att konstnärskapet fanns i släkten. Hennes morfar målade och att han var viktig för att hon kom att ägna sig åt måleri. Förutom sitt måleri ägnar hon rätt mycket åt föreläsningar om konst och vikten av kultur. Samarbetat med flera forskare om kulturens inverkan på människor. Kurser både på skolor och egna kurser. mer finns att läsa på hennes hemsida : www.annatoresdotter.se

Viktigt hur man målar skuggor beroende på varifrån ljusriktingen kommer ifrån.

Ovan är en av hennes skisser.

Efter fikapausen kom vi igång med att måla. Hur var det nu igen:

slagskugga, kärnskugga, halvskugga. Hur lång ska skugga vara?

Varifrån kommer ljuset? Ovanifrån eller mera från sidan?

Just låda hade Anna med för att demonstrera ljuset/skuggan

Anna visade flera bildspel och med musik (som hon komponerart).

Här ett par åldriga händer i akvarell.

Alltid lika kul och lärorikt att få en genomgång om hur andra löst uppgiften.

Som brukligt avtackades Anna med diplom och Spraypenseln.

Göran frågade om hon kunde tänkas komma tillbaka och det

tackade Anna ja till.

Text och foto Marita Möller