Krogkonst på Skeppshomen i april 2010

Vimmelbilder av Marianne Kube och Britt-Marie Hallbert