Att bli medlem

För att arrangemangen ska vara lätta att administrera och för att kunna behålla vår goda anda och gemenskap vill vi fortsätta att ha en ett begränsat antal medlemmar, för närvarande är vi 123 personer. 

Vill du bli medlem, ta kontakt med någon du känner i sällskapet, en person som blir din fadder och som slussar in dig i gemenskapen! Samtidigt tar du kontakt med Tina Eklöv (tinaeklov@icloud.com), som är medlemsansvarig och sänder dig information. Är sällskapet fulltaligt placeras du på väntelista och informeras så snart en plats är ledig. 

Vårt sällskap bygger på många goda krafters samverkan. Vi förväntar oss att nya medlemmar är positivt inställda till att på något sätt medverka i vårt arbete.

Här har vi en av våra populära målaraktiviteter. Denna gång under ledning av Göran Groop.