Fånga ljuset med Gunnel Moheim

 

                       

 

  

 

"Fånga ljuset" var alltså temat för Gunnels kväll. Gunnel är själv något av en "ljus-gestalt", mycket klar, koncentrerad och engagerande i sin framställnng. Kvällen var emotsedd med stor förväntan. Det fanns lika många noterade i kö, som vi som var lyckliga nog att komma med. Det kommerl därför att bli ytterligare en kväll med Gunnel till hösten.

Förväntningarna infriades också med råge. Gunnel gav ett antal råd hur man kan fånga ljuset samt demonstrerade hur hon i sitt eget måleri gör så. Själv använder Gunnel bara transparanta färger t ex "Indanthrene blue" i stället för "French ultra-marine". Genom transparanta färger tar man bättre tillvara det ljus som det vita papperet ger. Det är viktigt att låta vattnet jobba, att ha "penseln i luften" och låta färgen vara i fred.

Kontraster genom varma och kalla färger, variation i svärta, s k valörmåleri, samt att utnyttja komplementfärger ger också ljus i bilden. Slagskugga ger illusion av ljus. Man måste då bestämma varifrån ljuset kommer.

Ljusspelet är viktigt för att få en bild "att andas".

Efter sin stimulerande och givande föreläsning och efter att ha gett oss några  uppgifter för att försöka tillämpa hennes råd, demonstrerade Gunnel hur hon själv målar för att åstadkomma sitt ljusfyllda måleri.

Kvällen avslutades med en genomgång av våra alster. Bland vilka Gunnel fann ett stort antal lyckade resultat och kunde konstatera att hennes lärdomarl fallit i god jord. Gunnnel avtackades av Ebba för en mycket professionellt genomförd och inspirerade kväll.

Göran Sandbäck