Akvareller på temat Vals på Ängö

av Evert Taube

Välkomna med bilder på detta tema fram till 15 september

/

 

Anna-Liisa Åstrand: Varm kväll

 

Inger Odén: Vallmoäng vid Lickershamn