Välkommen

Vi vill stimulera och aktivera till akvarellmåleri och försöka visa på akvarellens otroliga möjligheter. Vi ordnar målarkvällar, galleri- och ateljébesök, föredrag, kurser och resor av olika slag, samt genomför gemensamma utställningar.

 

AkvarellSällskapet Spray drivs ideellt av ett målarråd. Verksamheten bygger på att alla deltar aktivt i samma goda anda, och att alla gör sitt bästa för en gemensam och fin upplevelse.

 

AkvarellSällskapet Spray är i mån av plats öppet för alla som målar akvarell. För att bli medlem krävs att någon som redan är medlem står som fadder. Inval sker sedan i samråd med målarrådet.

 

AkvarellSällskapet Spray startade 1987, som en systerorganisation till Segel Sällskapet Spray. Namnet Spray kommer efter den båt, med vilken Joshua Slocum ensam seglade jorden runt under åren 1895 till 1898.

 

Initiativtagare till båda sällskapen är Göran Rücker.

 

Akvarell av Gunilla Broström

 

 

Antal besökare:

 [counter]

 

 

 

Nyheter!

Höstens program

----

Kurser

-------

Demonstration vintermålning

 

 

Facebook

Vi finns på Facebook.

 

Svea Galleri

Aktuellt

 

-------