Välkommen!

 

AkvarellSällskapet Spray är i mån av plats öppet för alla som målar akvarell. För att bli medlem krävs att någon som redan är medlem står som fadder. Inval sker sedan i samråd med Målarrådet.

 

AkvarellSällskapet Spray drivs ideellt av ett målarråd. Verksamheten bygger på att alla deltar aktivt i samma goda anda, och att alla gör sitt bästa för att bidraga till gemensamma och inspirerande målarupplevelser.

 

Vi vill stimulera och aktivera till akvarellmåleri och försöka visa på akvarellens otroliga möjligheter. 

Vi ordnar målarkvällar, galleri- och ateljébesök, föredrag, kurser och resor av olika slag, samt genomför gemensamma utställningar.

 

AkvarellSällskapet Spray startade 1987, som en systerorganisation till SegelSällskapet Spray.  Namnet Spray kommer efter den båt, med vilken Joshua Slocum ensam seglade jorden runt under åren 1895 till 1898.

Initiativtagare till båda sällskapen är Göran Rücker.

  

Denna bild är målad av en av deltagarna i vår aktivitet med Gunnel Moheim i nov. 2021.

Våra aktiviteter är mycket populära och välbesökta. Läs mer i kommande nummer av Spray-Stänk och här på hemsidan.

Det finns fler fina bilder som ni kan se i Galleriet under fliken Akvareller A-K eller L-Ö. Eller under Home WorkShop.

 

 

 

Antal besökare:

 [counter]

 

 

 

Evalis Helmer har skickat in denna fina bild till Galleriet.

Välkommen du med att skicka in bilder.