Att bli medlem

Vi vill vara cirka 125medlemmar för  att arrangemangen ska vara lätta att administrera och för att kunna bevara den goda anda och gemenskap som ett mindre sällskap kan ge. Vill du bli medlem, ta kontakt med någon du känner i sällskapet, en person som blir din fadder och som slussar in dig i gemenskapen! Samtidigt tar du kontakt med Anna Romdahl (se fliken Kontakter) som är medlemsansvarig och sänder dig information. Är sällskapet fulltaligt placeras du på väntelista och informeras så snart en plats är ledig. 

Vårt sällskap bygger på många goda krafters samverkan. Vi förväntar oss att nya medlemmar är positivt inställda till att på något sätt medverka i vårt arbete.

 

 

 

 


 

Målarövningar ute i det fria.