Att bli medlem

Vi vill vara cirka 130 medlemmar för  att arrangemangen ska vara lätta att administrera och för att kunna bevara den goda anda och gemenskap som ett mindre sällskap kan ge. Vill du bli medlem, ta kontakt med någon du känner i sällskapet, en person som blir din fadder och som slussar in dig i gemenskapen! Samtidigt tar du kontakt med Anna Romdahl (se fliken Kontakter) som är medlemsansvarig och sänder dig information. Är sällskapet fulltaligt placeras du på väntelista och informeras så snart en plats är ledig.

I samband med sällskapets 30-årsJubileum i september 2017 har vi erbjudit samtliga köande personer medlemskap. Beroende på hur många som tackar ja kommer medlemsantalet att stiga till ca 130.

 

 

 


 

Gunnel Moheim visar hur man kan göra. 
Kurskväll i Folkkulturcentrum.